Bài giảng Kế toán tài chính - Kế toán tài sản cố định: Phần 1

Bài giảng "Kế toán tài chính - Kế toán tài sản cố định: Phần 1" trình bày các nội dung phần "Những khái niệm và nguyên tắc cơ bản" bao gồm: Tài sản cố định hữu hình, tài sản cố định vô hình. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Từ khóa: Bài giảng Kế toán tài chính, Kế toán tài chính, Kế toán tài sản cố định, Hệ thống tài khoản kế toán, Tổ chức lập chứng từ, Ghi sổ kế toán

pdf 19 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:22/03/2016 | Lượt xem:118 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 3

Đăng nhập để bình luận