Bài giảng Kế toán tài chính (hệ vừa học vừa làm) - Chương 3: Kế toán hàng tồn kho (ĐH Mở TP. HCM)

Bài giảng Kế toán tài chính - Chương 3: Kế toán hàng tồn kho" cung cấp cho người học các kiến thức: Những khái niệm và nguyên tắc cơ bản, ứng dụng vào hệ thống tài khoản kế toán, đọc và giải thích thông tin trên BCTC. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Từ khóa: Bài giảng Kế toán tài chính, Kế toán tài chính, Kế toán hàng tồn kho, Hệ thống tài khoản kế toán, Tài khoản kế toán, Báo cáo tài chính

pdf 25 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:24/02/2016 | Lượt xem:90 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận