Bài giảng Kế toán tài chính (hệ vừa học vừa làm) - Chương 2: Kế toán tiền và nợ phải thu (ĐH Mở TP. HCM)

Bài giảng "Kế toán tài chính - Chương 2: Kế toán tiền và nợ phải thu" cung cấp cho người học các kiến thức: Các khái niệm và nguyên tắc cơ bản, ứng dụng vào hệ thống tài khoản kế toán, đọc và giải thích thông tin trên báo cáo tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Từ khóa: Bài giảng Kế toán tài chính, Kế toán tài chính, Kế toán tiền, Nợ phải thu, Hệ thống tài khoản kế toán, Tài khoản kế toán, Báo cáo tài chính

pdf 22 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:24/02/2016 | Lượt xem:116 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 2

Đăng nhập để bình luận