Bài giảng Kế toán quản trị (ThS Vũ Quang Kết) - Chương 7: Kế toán quản trị với việc lập dự toán kinh doanh

Chương 7 Kế toán quản trị với việc lập dự toán kinh doanh. Dự toán là một kế hoạch Dự toán là một kế hoạch chi tiết mô tả việc sử dụng chi tiết mô tả việc sử dụng các nguồn lực của tổ chức các nguồn lực của tổ chức trong một kỳ nhất định.

Từ khóa: Bài giảng kế toán quản trị, Kế toán quản trị, Tài liệu kế toán quản trị, Lập dự toán kinh doanh, Kế toán trách nhiệm, Dự toán sản xuất

pdf 10 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:27/08/2016 | Lượt xem:121 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 3

Đăng nhập để bình luận