Bài giảng Kế toán quản trị (ThS Vũ Quang Kết) - Chương 4: Phân tích mối quan hệ: chi phí - khối lượng - lợi nhuận

Nội dung cơ bản của phân tích CVP: Chương 4 phân tích mối quan hệ Chi phí- Khối lượng- Lợi nhuận, của giảng viên Vũ Quang Kết dành cho các bạn sinh viên chuyên ngành tham khảo.
Đăng nhập để bình luận