Bài giảng Kế toán quản trị - Chương 6: Dự toán linh hoạt

Bài giảng Kế toán quản trị - Chương 6: Dự toán linh hoạt gồm có những nội dung chính: Dự toán tĩnh và báo cáo hoạt động, sự hiệu quả và hiệu năng, phân tích biến động CP nhân công trực tiếp, phân tích biến động biến phí SX chung, biến động tiêu thụ,... Mời các bạn tham khảo.

Từ khóa: Kế toán quản trị, Bài giảng Kế toán quản trị, Dự toán linh hoạt, Dự toán tĩnh, Báo cáo hoạt động, Biến động biến phí

ppt 45 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:30/09/2016 | Lượt xem:481 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 3

Đăng nhập để bình luận