Bài giảng Kế toán ngân hàng: Chương 7 - ThS. Nguyễn Tài Yên

Bài giảng "Kế toán ngân hàng - Chương 7: Kế toán kết quả kinh doanh - Phân phối lợi nhuận" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái quát về thu nhập, chi phí, kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận, nguyên tắc kế toán, phương pháp kế toán. Mời các bạn cùng tham khảo.

Từ khóa: Bài giảng Kế toán ngân hàng, Kế toán ngân hàng, Kế toán kết quả kinh doanh, Phân phối lợi nhuận, Kết quả kinh doanh, Nguyên tắc kế toán

ppt 47 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:29/12/2016 | Lượt xem:114 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận