Bài giảng Kế toán ngân hàng: Chương 1 - ThS. Lương Huỳnh Anh Thư

Bài giảng Kế toán ngân hàng - Chương 1 Tổng quan kế toán ngân hàng cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm, đối tượng, mục tiêu của Kế toán Ngân hàng; Đặc điểm của Kế toán Ngân hàng. Mời các bạn cùng tham khảo.

Từ khóa: Bài giảng Kế toán ngân hàng, Kế toán ngân hàng, Đặc điểm của Kế toán Ngân hàng, Chứng từ Kế toán Ngân hàng, Phân loại tài khoản kế toán

pdf 15 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:27/04/2021 | Lượt xem:23 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận