Bài giảng Kế toán ngân hàng: Chương 2 - ThS. Lương Huỳnh Anh Thư

Mục tiêu của chương 2 Kế toán nghiệp vụ huy động vốn giúp các bạn Hiểu được quy trình nghiệp vụ kế toán chủ yếu liên quan đến huy động vốn tại Ngân hàng; Hiểu được nguyên tắc và chuẩn mực kế toán liên quan; Ứng dụng các phương pháp kế toán liên quan quy trình nghiệp vụ kế toán huy động vốn tại Ngân hàng.

Từ khóa: Bài giảng Kế toán ngân hàng, Kế toán ngân hàng, Kế toán huy động vốn, Phương pháp huy động vốn, Nguyên tắc kế toán, Tiền gửi không kỳ hạn

pdf 35 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:27/04/2021 | Lượt xem:16 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận