Bài giảng Kế toán ngân hàng: Bài mở đầu - ThS. Nguyễn Tài Yên

Bài giảng Kế toán ngân hàng: Bài mở đầu giới thiệu tới người đọc mục tiêu và những nội dung chính của môn học, các yêu cầu cầu đối với học sinh khi học môn học và phương pháp giảng dạy của giáo viên. Mời các bạn cùng tham khảo

Từ khóa: Bài giảng Kế toán ngân hàng, Kế toán ngân hàng, Đề cương môn học, Huy động vốn, Đầu tư kinh doanh chứng khoán, Kế toán nghiệp vụ ngoại tệ

ppt 10 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:29/12/2016 | Lượt xem:116 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận