Bài giảng Hệ điều hành: Chương 4 - Phạm Đăng Hải

Chương 4 Quản lý hệ thống file thuộc bài giảng hệ điều hành, có các nội dung chính sau: Hệ thống file, cài đặt hệ thống file, tổ chức thông tin trên đĩa từ, hệ thống FAT.

Từ khóa: Bài giảng Hệ điều hành, Quản lý hệ thống file, Hệ thống FAT, Cài đặt hệ thống file, Hệ thống file, Lý thuyết hệ điều hành

pdf 244 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:27/11/2014 | Lượt xem:184 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 5

Đăng nhập để bình luận