Bài giảng Hệ điều hành: Chương 2 - Phạm Đăng Hải

Chương 2 Quản lý tiến trình thuộc bài giảng hệ điều hành, có cấu trúc nội dung cần tìm hiểu sau: Tiến trình, luồng (Thread), điều phối CPU, tài nguyên găng và điều độ tiến trình, bế tắc và xử lý bế tắc. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung kiến thức trong chương học này và vận dụng vào học tập thật tốt.

Từ khóa: Bài giảng Hệ điều hành, Quản lý tiến trình, Điều phối CPU, Thực hiện chương trình điều hành, Hệ điều hành máy tính, Nguyên lý hệ điều hành

pdf 464 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:27/11/2014 | Lượt xem:175 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 6

Đăng nhập để bình luận