Bài giảng Hệ điều hành: Chương 3 - Phạm Đăng Hải

Chương 3 Quản lý bộ nhớ thuộc bài giảng hệ điều hành có nội dung được chia làm 3 phần: Phần 1 Tổng quan, phần 2 Các chiến lược quản lý bộ nhớ, phần 3 Bộ nhớ ảo. Mời các bạn cùng tham khảo và học tốt.

Từ khóa: Bài giảng Hệ điều hành, Quản lý bộ nhớ, Hệ thống máy tính, Chương trình ngôn ngữ máy, Lý thuyết hệ điều hành, Bộ nhớ ảo

pdf 245 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:27/11/2014 | Lượt xem:111 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 5

Đăng nhập để bình luận