Bài giảng Địa chất công trình - Chương 5 Phong hóa - Xói mòn và đất

Quá trình phong hoá: là quá trình biến đổi tính chất vật lý và thành phần hoá học các đá, đất trên bề mặt Trái Đất.Quá trình phân rã, vận chuyển đất đá trên sườn dốc dưới tác nhân của trọng lực.
Đăng nhập để bình luận