Bài giảng Địa chất công trình - Chương 1 Giới thiệu

Giúp cho sinh viên các ngành Xây Dựng Dân Dụng và Công Nghiệp, Công Trình Thủy, Công Thôn, Cầu Đường nắm vững và hiểu biết về kiến thức Địa Chất cơ sở cơ bản.
Đăng nhập để bình luận