Bài giảng Đại cương bệnh lý thần kinh

Mục tiêu của "Bài giảng Đại cương bệnh lý thần kinh" là nêu các trung tâm giải phẫu chức năng chính của não, trình bày các hội chứng thần kinh thường gặp và nêu các nhóm bệnh lý hệ thần kinh. Mời các bạn tham khảo!

Từ khóa: Bài giảng Đại cương bệnh lý thần kinh, Đại cương bệnh lý thần kinh, Bệnh lý thần kinh, Trung tâm giải phẫu chức năng, Hệ thần kinh

pdf 0 trang | Chia sẻ: nguyenphuchoc | Ngày:07/06/2016 | Lượt xem:69 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận