Bài giảng Công tác nghiệm thu trong hoạt động xây dựng - TS. Lưu Trường Văn

Bài giảng Công tác nghiệm thu trong hoạt động xây dựng nhằm trình bày về nghiệm thu sản phẩm khảo sát, nghiệm thu khảo sát công trình xây dựng. Giám sát công tác khảo sát xây dựng, bổ sung nhiệm vụ khảo sát xây dựng.

Từ khóa: Định mức xây dựng, Dự án xây dựng, Quản lý dự án xây dựng, Khảo sát xây dựng, Nghiệm thu xây dựng, Kỹ thuật khảo sát xây dựng

pdf 49 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:28/07/2018 | Lượt xem:60 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận