Bài giảng Cổ sinh vật học - Chương 4: Phân loại hóa thạch

Bài giảng "Cổ sinh vật học - Chương 4: Phân loại hóa thạch" cung cấp cho người học các kiến thức: Mục đích và ý nghĩa của phân loại hóa thạch, các đơn vị phân loại hóa thạch, phép gọi tên trong cổ sinh vật học, các nhóm sinh vật chính có để lại hóa thạch. Mời các bạn cùng tham khảo.
Đăng nhập để bình luận