Bài giảng Cổ sinh vật học - Chương 11: Ngành Hemichordata

Ngành Động vật nửa dây sống (danh pháp khoa học: Hemichordata) là một ngành chứa các động vật miệng thứ sinh giống như giun, sống trong lòng đại dương, nói chung được coi là nhóm có quan hệ họ hàng với động vật da gai (Echinodermata). Mời các bạn cùng tìm hiểu.

Từ khóa: Cổ sinh vật học, Bài giảng Cổ sinh vật học, Sinh vật học, Ngành Hemichordata, Ngành Động vật nửa dây sống, Động vật da gai

pdf 33 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:31/07/2020 | Lượt xem:10 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận