Bài giảng Cơ lý thuyết: Chương 4 - ThS. Ngô Văn Cường

Bài giảng "Cơ lý thuyết - Chương 4: Ma sát" cung cấp cho người học các kiến thức: Phản lực liên kết trên các mặt tựa, định luật ma sát Coulomb, cân bằng của các vật rắn chịu các liên kết có ma sát. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Từ khóa: Cơ lý thuyết, Bài giảng Cơ lý thuyết, Phản lực liên kết, Định luật ma sát Coulomb, Căn bằng vật rắn chịu liên kết, Liên kết có ma sát

pdf 51 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:20/04/2016 | Lượt xem:82 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 2

Đăng nhập để bình luận