Bài giảng Cơ lý thuyết: Chương 1 - ThS. Ngô Văn Cường

Bài giảng "Cơ lý thuyết - Chương 1: Các khái niệm cơ bản và hệ tiên đề tĩnh học" trình bày các nội dung: Mở đầu - Đặt bài toán tĩnh học, các khái niệm cơ bản về lực, hệ tiên đề tĩnh học, liên kết - Phản lực liên kết, tiên đề giải phóng liên kết. Mời các bạn cùng tham khảo.

Từ khóa: Cơ lý thuyết, Bài giảng Cơ lý thuyết, Hệ tiên đề tĩnh học, Phản lực liên kết, Tiên đề giải phóng liên kết, Đặt bài toán tĩnh học

pdf 93 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:20/04/2016 | Lượt xem:112 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 4

Đăng nhập để bình luận