BÀI GIẢNG CƠ HỌC ĐẤT

Cơ học đất là một nhánh liên ngành của cơ học ứng dụng, địa chất công trình nghiên cứu các tính chất vật lý, cơ học của đất để áp dụng vào mục đích xây dựng, các nguyên nhân quyết định các đặc trưng đó, nghiên cứu trạng thái ứng suất - biến dạng của đất, cường độ chống cắt, áp lực hông của đất (tường chắn), sức chịu tải của nền móng, độ lún của nền đất, và sự ổn định của mái dốc. Karl von Terzaghi, cha đẻ của cơ học đất, đã có những đóng góp to lớn trong ngành địa chất thế giới.

Từ khóa: Bài giảng, cơ học đất, cơ học ứng dụng, Tài liệu thi công xây dựng, địa chất xây dựng, kết cấu đất

pdf 151 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:16/05/2012 | Lượt xem:219 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 25

Đăng nhập để bình luận