Bài giảng Chương trình tập huấn cho cán bộ môi trường

Bài giảng "Chương trình tập huấn cho cán bộ môi trường" trình bày các nội dung: Nhận diện các nguy cơ liên quan đến PCB, các biện pháp an toàn tại chỗ; các biện pháp phòng ngừa và ứng cứu đối với các sự cố rò rỉ, tràn đồ dầu chứa PCB; các biện pháp phòng ngừa và ứng cứu đối với các sự cố cháy nổ liên quan đến PCB; lưu giữ dầu, thiết bị, chất thải chứa PCB. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Từ khóa: Tập huấn cho cán bộ môi trường, biện pháp an toàn tại chỗ, Nguyên cơ liên quan đến PCB, Sự cố rò rỉ PCB, Lưu giữ dầu, Chất thải chứa PCB

pdf 29 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:17/02/2020 | Lượt xem:56 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận