Bài giảng Chương 6: Công cụ kiểm soát ô nhiễm môi trường - Phạm Khánh Nam

Bài giảng Chương 6: Công cụ kiểm soát ô nhiễm môi trường - Phạm Khánh Nam sẽ giới thiệu tới các bạn công cụ hành chính: Mệnh lệnh và kiểm soát (CAC); công cụ khuyến khích kinh tế (EIs). Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.
Đăng nhập để bình luận