Bài giảng Bê tông cốt thép - GV. Nguyễn Thị Thùy Linh

Bài giảng Bê tông cốt thép gồm 8 chương trình bày lý thuyết căn bản về bê tông cốt thép như nguyên lý thiết kế kết cấu bê tông cốt thép, kết cấu sàn bê tông cốt thép, kết cấu mái bê tông cốt thép, kết cấu khung bê tông cốt thép, kết cấu nhà công nghiệp bê tông cốt thép, kết cấu móng bê tông cốt thép, cầu thang bê tông cốt thép, bể chứa chất lỏng.

Từ khóa: Sức bền vật liệu, Bê tông cốt thép, Kết cấu bê tông cốt thép, Thiết kế bê tông cốt thép, Cầu thang bê tông cốt thép, Khung bê tông cốt thép

pdf 75 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:30/03/2015 | Lượt xem:197 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 6

Đăng nhập để bình luận