Bài giảng Bê tông cốt thép 3: Hệ dầm sàn trực giao - ThS. Lê Nông

Bài giảng "Bê tông cốt thép 3: Hệ dầm sàn trực giao" cung cấp cho người học các kiến thức: Quan điểm phân tích, cách tính gần đúng, điều kiện tương thích của biến dạng, các bài tập hệ dầm sàn trực giao. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Từ khóa: Bê tông cốt thép, Bài giảng Bê tông cốt thép, Hệ dầm sàn trực giao, Hệ dầm sàn, Điều kiện tương thích, Bài toán tải trọng

pdf 9 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:20/01/2016 | Lượt xem:657 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 4

Đăng nhập để bình luận