Bài Giảng Autocad

Bài Giảng Autocad

Từ khóa: thủ thuật máy tính, công nghệ thông tin, tin học, quản trị mạng, computer network

pdf 61 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:24/02/2012 | Lượt xem:193 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 50

Đăng nhập để bình luận

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)