Bài 3: Quản lý môi trường

Tài liệu cung cấp cho người học các kiến thức về quản lý môi trường, mục tiêu, đối tượng và nguyên tắc chung của công tác quản lý môi trường,... Tham khảo nội dung tài liệu hiểu rõ hơn về các vấn đề trên của quản lý môi trường.

Từ khóa: Quản lý môi trường, Khoa học môi trường, Tài liệu môi trường, Khái niệm môi trường, Môi trường Việt Nam

doc 37 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:22/03/2016 | Lượt xem:167 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 3

Đăng nhập để bình luận