Bách khoa y học - Kỹ năng điều dưỡng

Điều đưỡng là một nghề nghiệp trong hệ thống y tế nhằm bảo vệ, nâng cao, tối ưu về sức khỏe và các khả năng; dự phòng bệnh và sang thương; xoa dịu nỗi đau qua chẩn đoán và điều trị đáp ứng con người; tăng cường chăm sóc các cá nhân, gia đình, cộng đồng và xã hội.
Ngày nay, điều dưỡng đã được công nhận là một nghề nghiệp độc lập, cùng cộng tác với các bác sỹ, dược sỹ, kỹ thuật viên và các thành phần trong hệ thống y tế để cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho cá nhân, gia đình, cộng đồng và xã hội, người làm nghề điều dưỡng gọi là điều dưỡng viên.

Từ khóa: Kỹ năng điều dưỡng, Bách khoa y học, khoa học y học, y học thường thức, y học bốn phương, kinh tế y học, kỹ thuật y học

pdf 665 trang | Chia sẻ: diemho | Ngày:30/10/2012 | Lượt xem:136 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 19

Đăng nhập để bình luận