Bách khoa y học - Danh bạ y tế

Cho đến nay, nhiều tác giả cho rằng lịch sử y học có thể đã ra đời cùng với lịch sử phát sinh bệnh tật và lịch sử người thầy thuốc. Trong hang Ba anh em (La Grotte des Trois Frères) người ta đã tìm được bức vẽ cách đây khoảng 17 ngàn năm mô tả một phù thủy đầu hưu đang chữa bệnh.
Y học thời tiền sử dùng thảo mộc, thể tạng động vật hay khoáng chất để chữa trị mà nhiều khi chúng được người chữa trị (như tu sĩ, thầy thuốc) mô tả như là những chất thần diệu. Ngành nhân y học (tiếng Anh: medical anthropology) nghiên cứu các hệ thống y học thời tiền sử cùng quan hệ của chúng với xã hội con người.

Từ khóa: Danh bạ y tế, Bách khoa y học, khoa học y học, y học thường thức, y học bốn phương, kinh tế y học, kỹ thuật y học

pdf 212 trang | Chia sẻ: diemho | Ngày:30/10/2012 | Lượt xem:107 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 7

Đăng nhập để bình luận