AS - Ngôn ngữ lập trình được xây dựng trong Flash

AS là một ngôn ngữ lập trình đượcc xây dựng trong Flash. AS giống như các ngôn ngữ
khác như Javascript, C++ v.v. nhưng bạn không cần biế t các ngôn ngữ khác để học AS (n ếu có thì càng dễ dàng hơn). Bắt đầu học AS thì chúng ta coi tử AS là gì, làm được những gì và có quan hệ gì với các chức năng khác của flash.

Từ khóa: mẹo lập trình, thủ thuật lập trình, Công Nghệ Thông Tin, Kỹ thuật lập trình, cơ sở dữ liệu, ngôn ngữ AS , Ngôn ngữ lập trình, xuất xứ của AS

pdf 150 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:16/05/2012 | Lượt xem:88 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận