200 câu hỏi đáp về bảo vệ môi trường

Tài liệu tham khảo 200 câu hỏi đáp về bảo vệ môi trường.Môi trường bao gồm các yếu tố tự nhiên và yếu tố vật chất nhân tạo quan hệ mật thiết với nhau, bao quanh con người, có ảnh hưởng tới đời sống, sản xuất, sự tồn tại, phát triển của con người và thiên nhiên

Từ khóa: bảo vệ môi trường, khoa học tự nhiên, môi trường, ô nhiễm môi trường, 200 câu hỏi đáp về bảo vệ môi trường, luật môi trường

doc 118 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:16/05/2012 | Lượt xem:147 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 4

Đăng nhập để bình luận