Vẽ kỹ thuật 2 - ĐH Bách khoa Đà Nẵng

Các kết cấu công trình có nhiều dạng phức tạp, nhưng nói chung có thể quy về mấy loại sau: Kết cấu thép, kết cấu bê tông cốt thép, kết cấu gỗ. Để vận dụng vẽ xây dựng vào việc biễu diễn các kết cấu công trình và các công trình xây dưng mời bạn đọc tham khảo cuốn eboook "Vẽ kỹ thuật 2". Sách cấu trúc gồm 5 chương trình bày về các nội dung chính sau: Bản vẽ kết cấu thép, bản vẽ kết cấu bê tông cốt thép, bản vẽ kết cấu gỗ, bản vẽ nhà và bản vẽ công trình cầu.

Từ khóa: Vẽ kỹ thuật, Vẽ kỹ thuật 2, Vẽ kỹ thuật 2, Bản vẽ kết cấu thép, Bản vẽ kết cấu bê tông cốt thép, Bản vẽ kết cấu gỗ

pdf 58 trang | Chia sẻ: huyhai | Ngày:11/04/2014 | Lượt xem:229 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 3

Đăng nhập để bình luận