Tài liệu sinh thái học: Ô nhiễm môi trường ở Việt Nam

Ô nhiễm môi trường là khái niệm để chỉ sự xuất hiện của một chất lạ trong môi trường tự nhiên hoặc làm biến đổi thành phần, tỷ lệ về hàm lượng của các yếu tố có sẵn, gây độc hại cho cơ thể sinh vật và con người nếu như hàm lượng của các chất đó vượt khỏi giới hạn thích nghi tiềm tàng của cơ thể. Sự ô nhiễm môi trường có thể là hậu quả của các hoạt động tự nhiên, như hoạt động núi lửa, thiên tai lũ lụt, bão,… hoặc các hoạt động do con người thực hiện trong công nghiệp, giao thông, chiến tranh và công nghệ quốc phòng, trong sinh hoạt, trong đó công nghiệp được xem là nguyên nhân lớn nhất.

Từ khóa: Sinh thái học, ô nhiễm môi trường, môi trường nước, không khí, bảo vệ môi trường, đa dạng sinh học

pdf 180 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:16/05/2012 | Lượt xem:169 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 13

Đăng nhập để bình luận