Quản trị nguồn nhân lực

Nguồn nhân lực vốn được xem là một tài sản lớn của doanh nghiệp cũng có thể trở thành một gánh nặng nếu tài sản ấy không được quản trị hiệu quả. Hoạt động của doanh nghiệp có được vận hành suôn sẻ hay không phụ thuộc rất nhiều vào chất lượng của nguồn nhân lực.

Từ khóa: Quản trị nguồn nhân lực, chiến lược kinh doanh, kế hoạch kinh doanh, kỹ năng kinh doanh, nghệ thuật kinh doanh

pdf 111 trang | Chia sẻ: huyhai | Ngày:24/05/2013 | Lượt xem:123 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 14

Đăng nhập để bình luận