Ngôn ngữ lập trình - Lập trình song song

Hiện nay, để giải quyết các bài toán lớn người ta thường nghĩ đến việc sử dụng các siêu máy tính hoặc việc kết hợp nhiều máy tính với nhau để tính toán. Tuy nhiên, với phương pháp lập trình cổ điển thì không thể nào phát triển được chương trình có thể tận dụng được sức mạnh của các hệ thống đó. Đó chính là lý do lập trình song song ra đời.

Lập trình song song là một công việc rất phức tạp so với lập trình tuần tự thông thường, người phát triển phải thực hiện một quá trình “song song hóa”, biến đổi các chương trình tuần tự thành chương trình song song có khả năng tận dụng tối đa sức mạnh của hệ thống.

Từ khóa: Lập trình song song, lập trình căn bản, chương trình lập trình, lập trình máy tính, kinh nghiệm lập trình, ngôn ngữ lập trình, thủ thuật lập trình,

pdf 36 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:16/05/2012 | Lượt xem:136 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 3

Đăng nhập để bình luận