NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH C/C++

Ngôn ngữ lập trình (NNLT) C/C++ là một trong những ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng mạnh và phổ biến hiện nay do tính mềm dẻo và đa năng của nó. Không chỉ các ứng dụng được viết trên C/C++ mà cả những chương trình hệ thống lớn đều được viết hầu hết trên C/C++. C++ là ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng được phát triển trên nền tảng của C, không những khắc phục một số nhược điểm của ngôn ngữ C mà quan trọng hơn, C++ cung cấp cho người sử dụng (NSD) một phương tiện lập trình theo kỹ thuật mới: lập trình hướng đối tượng

Từ khóa: ngôn ngữ lập trình, ngôn ngữ C++, Lập trình căn bản, hướng dẫn lập trình, tài liệu lập trình, V, Giao diện và cửa sổ soạn thảo

doc 298 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:16/05/2012 | Lượt xem:174 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 37

Đăng nhập để bình luận