Nghiên cứu hiệu quả hệ thống giếng giảm áp K160÷161 đê Tả Hồng

Bài viết đánh giá hiệu quả của một hệ thống GGA cụ thể tại K160÷161 đê Tả Hồng trên cơ sở các số liệu quan trắc thực nghiệm, từ đó đúc rút kinh nghiệm cho công tác khảo sát, thiết kế, thi công và vận hành nhằm tối ưu hóa khả năng hoạt động cho hệ thống GGA có vai trò quan trọng đảm bảo an toàn cho hệ thống đê.

Từ khóa: Địa kỹ thuật, Bài viết về kỹ thuật, Giếng giảm áp, Hệ thống GGA, Đảm bảo an toàn cho hệ thống, Sân chống thấm, Xử lý biến dạng thấm

pdf 5 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:31/03/2020 | Lượt xem:22 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận