NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ TRUYỀN THOẠI QUA INTERNET SỬ DỤNG GIAO THỨC TCP/IP (VOIP)

Ngày nay, các dịch vụ viễn thông rất phong phú và đa dạng, bao gồm các dịch vụ truyền thống đã tồn tại trong thời gian dài và các dịch vụ mới được phát triển trong thời gian gần đây. Tiền đề của nó chính là sự phát triển của công nghệ điện tử và công nghệ mạng. Cụ thể hơn, chúng ta có thể nói rằng sự đa dạng của các dịch vụ viễn thông bắt nguồn từ sự phát triển của các công nghệ liên quan như truyền dẫn, xử lý tín hiệu, chuyển mạch và công nghệ phần mềm …

Từ khóa: thành phần vật lý, mạng TCP/IP, phần mềm mạng, bộ chọn đường, giải điều chế modem, giao thức IP

pdf 95 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:16/05/2012 | Lượt xem:120 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 5

Đăng nhập để bình luận