Ngân sách nhà nước

. Vai trò của ngân sách Nhà nước
a. Đảm bảo nhu cầu chi tiêu cho Nhà nước
b. Điều tiết nền kinh tế xã hội detail
c. Các vai trò khác

Từ khóa: quản trị tài chính, kế toán, tài chính, ngân hàng, báo cáo tài chính

pdf 10 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:24/02/2012 | Lượt xem:124 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 11

Đăng nhập để bình luận