Môi trường kinh doanh quốc tế

Nhà xuất khẩu: bán các thiết bị đào xúc đất màu vàng nổi tiếng toàn thế giới. Nhà nhập khẩu: mua các bộ phận từ các nhà cung ứng Á, Âu, Bắc Mỹ). Làm việc với 4000 nhà cung ứng để hoàn thiện chất lượng các bộ phận và chi tiết. Kiềm chế chi phí lao động (giảm tăng lương, giảm lao động) = thách thức hoàn thiện quan hệ lao động.

Từ khóa: quản trị doanh nghiệp, quản trị học, kiểm soát nhân sự, quản trị kinh doanh, kinh doanh quốc tế, kế hoạch kinh doanh, hình thức FDI

ppt 42 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:16/05/2012 | Lượt xem:108 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 3

Đăng nhập để bình luận