Mô-đun 1: Các khái niệm về công nghệ thông tin và truyền thông (ICT)

Mô-đun 1: Các khái niệm về công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) gồm 8 phần, trình bày về các khái niệm cơ bản, phần cứng, phần mềm, mạng thông tin, ICT trong đời sống hàng ngày, sức khỏe, bảo mật, bản quyền và luật pháp. Mời bạn đọc cùng tham khảo.

Từ khóa: Công nghệ thông tin, Khái niệm truyền thông, Phần cứng máy tính, Khoa học máy tính, Mạng thông tin, Công nghệ thông tin và truyền thông

pdf 108 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:25/04/2015 | Lượt xem:181 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 14

Đăng nhập để bình luận