Luận văn: Xây dựng website bán phần mềm

Ngày nay, với sự phát triển nhảy vọt của khoa học công nghệ nói chung của ngành tin học nói riêng, với những tính năng ưu việt, sự tiện dụng và được ứng dụng rộng rãi, tin học ngày nay là một phần không thể thiếu được của nhiều ngành trong cuộc sống xây dựng và phát triển xã hội. Hơn thế nữa, nó còn đi sâu vào đời sống xã hội
Tin học đã thâm nhập khá mạnh mẽ vào Việt Nam trong nhiều năm và đi sâu vào nhiều lĩnh vực,các sản phẩm phần mềm được ứng dụng rộng rải trong đời sống.Vì vậy xây dựng website bán phần mềm này một phần đã và đang đáp ứng được những nhu cầu đó. Không những tiết kiệm được thời gian chỉ bằng những cái click chuột. Mặt khác, cung cấp cho các bạn nhiều loại phần mềm với những tiện ích hiết thực.

Từ khóa: website bán phần mềm, thiết kế dữ liệu, cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin, thiết kế web, luận văn báo cáo

pdf 18 trang | Chia sẻ: thi | Ngày:18/11/2012 | Lượt xem:99 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 2

Đăng nhập để bình luận