Luận văn: Thực trạng và một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh du lịch quốc tế tại công ty du lịch và tư vấn đầu tư quốc tế

Ngày nay, cùng với xu hướng quốc tế hoá và tiàn cầu hoá, du lịch nói chung và du lịch quốc tế nói riêng đã trở thành một ngành dịch vụ quan trọng, chiếm tỷ lệ ngày càng lớn trong GDP của mỗi quốc gia. Đây là hoạt động kinh doanh mang lại nhiều lợi nhuận có triển vọng phát triển trong xã hội hiện đại

Từ khóa: luận văn mẫu, báo cáo tốt nghiệp, luận văn kinh tế, dự án đầu tư, hiệu quả đầu tư, phân tích tài chính, thẩm định đầu tư, kinh tế đầu tư

pdf 93 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:05/07/2012 | Lượt xem:126 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 4

Đăng nhập để bình luận