Luận văn: thiết lập mô hình quản lý hàng tồn kho tại XN chế biến lương thực

Khi nghiên cứu xong chương này, chúng ta sẽ biết được những nội dung sẽ được giới thiệu trong đề tài, nó có tầm quan trọng như thế nào? Bên cạnh đó giúp người đọc có một cái nhìn khái quát đầu tiên về mục tiêu mà người nghiên cứu hướng đến, cũng như giới hạn phạm vi cùng những phương pháp nghiên cứu sẽ được thực hiện.

Từ khóa: giáo trình MBA, tài liệu MBA, đề thi cao học, đào tạo sau đại học, ôn thi cao học kinh tế, bài giảng cao học

doc 63 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:05/07/2012 | Lượt xem:167 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 11

Đăng nhập để bình luận