Luận văn: thiết kế hệ thống quản lý tour du lịch trong nước

Phân tích thiết kế hệ thống thực hiện việc quản lý Tour du lịch trong nước nhằm giúp cho việc : tổ chức Tour , quản lý Tour , cũng như việc quản lý một số vấn đề liên quan như khách hàng, nhân viên , phương tiện , … được tốt hơn , đảm bảo tính chính xác nhanh chóng và tiện lợi .

Từ khóa: thiết kế hệ thống, hệ thống thông tin, luận văn báo cáo, phần mềm quản lý, lỹ thuật thiết kế, quản lý tour du lịch trong nước

doc 47 trang | Chia sẻ: thi | Ngày:22/10/2012 | Lượt xem:139 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 5

Đăng nhập để bình luận