Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Tổ chức công tác kế toán trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam

 Mục đích nghiên cứu của đề tài là nhằm định hướng về việc tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam, bằng cách tiếp cận những nghiên cứu trên thế giới và thực tế tổ chức công tác kế toán tại doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam.

Từ khóa: Luận văn Thạc sĩ Kinh tế, Công tác kế toán, Kế toán doanh nghiệp, Luận văn Thạc sĩ kế toán, Doanh nghiệp vừa và nhỏ, Kế toán công ty

pdf 114 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:25/08/2015 | Lượt xem:147 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 5

Đăng nhập để bình luận