Luận văn thạc sĩ kinh tế: Phát triển dịch vụ ngân hàng trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc dân tại chi nhánh ngân hàng đầu tư và phát triển thành phố Hồ Chí Minh

Mục đích nghiên cứu đề tài: hệ thống hóa lý luận về dịch vụ ngân hàng và phát triển dịch vụ ngân hàng trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, đánh giá thực trạng phát triển dịch vụ ngân hàng của chi nhánh ngân hàng đầu tư và phát triển TP.HCM trong những năm qua để đưa ra những đánh giá về mức độ hội nhập quốc tế theo các điều khoản về yêu cầu mở cửa thị trường dịch vụ ngân hàng,...