Luận văn thạc sĩ kinh tế: Hoàn thiện phương pháp xếp hạng tín nhiệm khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam

Mục đích của Luận văn thạc sĩ kinh tế: Hoàn thiện phương pháp xếp hạng tín nhiệm khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam nhằm nghiên cứu những nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng. Giới thiệu khái quát về XHTN, nguyên tắc và các chỉ tiêu thường dùng để XHTN, sự cần thiết và phải xếp hạng tín nhiệm doanh nghiệp vay vốn đối với ngân hàng thương mại, sơ lược XHTN trên thế giới từ đó đưa ra bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam. Giới thiệu thực trạng hệ thống xếp hạng tín nhiệm khách hàng doanh nghiệp của BIDV, so sánh hệ thống xếp hạng của BIDV với một số tổ chức khác từ đó đưa ra những mặt còn hạn chế, nguyên nhân những hạn chế của hệ thống xếp hạng.

Từ khóa: Luận văn thạc sĩ kinh tế, Xếp hạng tín nhiệm, Rủi ro tín dụng, Ngân hàng thương mại, Hệ thống xếp hạng, Luận văn thạc sĩ

doc 102 trang | Chia sẻ: huyhai | Ngày:11/04/2014 | Lượt xem:155 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 9

Đăng nhập để bình luận