Luận văn: quản lý bệnh viện

Ngày này cùng với sự phát triển vượt bậc của khoa học kỹ thuật thì công nghệ thông tin là một trong những lĩnh vực có nhiều đóng góp thiết thực nhất, công nghệ thông tin có mặt trong hầu hết các lĩnh vực của cuộc sống đặc biệt công nghệ thông tin là một công cụ hỗ trợ rất đắc lực trong công tác quản lý. Chúng ta dễ dàng thấy được việc đưa tin học vào trong quản lý kinh doanh là một trong những ứng dụng quan trọng trong rất nhiều ứng dụng cơ sở dữ liệu. Nhờ vào công tác tin học hóa mà công việc quản lý và điều hành doanh nghiệp tỏ ra rất nhanh chóng và hiệu quả. Chính vì lẽ đó mà cơ sở dữ liệu như là một giải pháp hữu hiệu nhất cho các doanh nghiệp có thể tồn tại và phát triển một cách nhanh chóng.

Từ khóa: quản lý bệnh viện, luận văn báo cáo, ngôn ngữ SQL, kỹ thuật dữ liệu, kỹ thuật máy tính, cơ sở dữ liệu

doc 48 trang | Chia sẻ: thi | Ngày:23/10/2012 | Lượt xem:126 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 5

Đăng nhập để bình luận